Sjöbo Brukshundklubb

För dig och din hund

Statuter för barometern

Barometer, klubbmästerskap i bruksgrenar respektive lydnad

Reviderad 2018-02-15

1. BAROMETER

¤ Barometern skall organiseras som BRUKSBAROMETER och LYDNADSBAROMETER.
¤ Appellklass respektive startklass skall hanteras för sig själva, innebärande att det finns fyra olika sätt att vinna aktuell barometer.
¤ På barometern bruks- respektive lydnad får räknas 4:a tävlingar varav 3:e i en klass
¤ Aktuell poäng utgörs av erhållen poäng dividerat med

Startklass 20
Klass 1, 2 och 3 32
Appell 25
Lägre och högre 60
Elitklass 65

Bara godkända resultat får räknas.
På lydnadsbarometern räknas 1:a och 2:a pris som godkänt resultat.
¤ På aktuellt årsmöte delas pris ut till de 3 bästa ekipagen i bruks, appellklass, lydnad och startklass.
¤ Uppflyttning premieras med särskilt uppflyttningspris. Ett uppflyttningspris ges för uppflyttning till ny klass. Resultat som renderar i pris bland de 3:e bästa resultaten renderar ej i uppflyttningspris
¤ Bästa resultat i varje klass renderar i ett särskilt pris. Detta kräver ett uppflyttningsresultat respektive 1:a pris.
¤ Ett särskilt pris benämnt klubbens AMBASADÖR ges till det ekipage som vid flest tävlingar under ett år representerat klubben vid officiella tävlingar. Priset delas ut i bruks respektive lydnad.

2. KLUBBMÄSTERSKAP

Klubbmästerskap bruks genomförs under augusti månad och omfattar budföring respektive uppletande samt för klassen aktuella lydnadsmoment.
Klubbmästerskap lydnad genomförs under klubbens officiella lydnadstävling i oktober månad.
Officiella regler gäller under klubbmästerskapets genomförande.
Klubbmästerskap genomförs för appellklass, samtliga övriga bruksklasser, startklass och samtliga övriga lydnadsklasser. Uträkning av resultat sker enligt samma modell som barometeruträkning.
För att kunna tituleras klubbmästare måste ekipage under det aktuella året ha representerat Sjöbo brukshundklubb. Övriga må delta i mån av plats.
På aktuellt årsmöte delas pris ut till de tre bästa ekipagen i respektive klass.
Kostnaden för deltagande på klubbmästerskap utgörs av 150:-/ekipage.

ANMÄLAN

Anmälan till ovanstående aktiviteter kan ske digitalt via klubbens hemsida alternativt via anslag i klubbstugan. På respektive anmälningsblanketter framgår senaste anmälningstidpunkt för aktuell aktivitet.
Resultat som skall tillföras barometern skall vara tävlingsförargruppen tillhanda senast 3 veckor efter genomförd tävling.

ÅRETS IPO-HUND

IPO/BHP: De på tävling erhållna poängen divideras med koeff. för respektive klass.

Bonuspoäng för erhållen titel, IPO/BHP 1-2-3 med lägst betyget B, ger följande bonuspoäng:

IPO/BHP 1: ger 2 poäng, IPO/BHP 2: ger 4 poäng, IPO/BHP 3: ger 6 poäng.

IPO/BHP maxpoäng 300 (avdelning A: 100, avdelning B: 100, avdelning C: 100).

Om 2 hundar har lika maxpoäng är det högsta poäng i avdelning C (skyddet) som gäller.

Om 2 hundar har samma maxpoäng +sam ma poäng i avdelning C, är det högsta poäng i avdelning A som gäller.

Exempel:
IPO/BHP1: 224/300 = 7,46 (endast 2 decimaler) betyget B ger då titel IPO/BHP 1 och hunden får 2 bonuspoäng = 9,46
Endast 5 resultat per år får tillgodoräknas hunden.

STATUTER FÖR RALLYLYDNADSBAROMETERN

Ekipagets 3 bästa resultat i varje klass räknas ihop.

STATUTER FÖR AGILITYBAROMETERN  

Reviderad 2017-01-01

Barometern är en inofficiell tävling för klubbens egna medlemmar och har som mål att öka deltagande på officiella tävlingar, då det är där man samlar poäng till just Barometern. De ekipage som vid årets slut har högsta poäng vinner årets Barometertävling.  Nedanstående regler gäller för deltagande till Barometern.

  • Rätt att tävla om poäng till agilitybarometern har varje medlem i Sjöbo Brukshundklubb som representerar Sjöbo Brukshundklubb vid officiell tävling.
  • Tävlingsperioden för varje år pågår mellan 1 januari och 31 december.
  • Poäng erhålls endast från resultat av officiella tävlingar anordnade av SBK (Svenska Brukshundklubben), SKK (Svenska Kennelklubben) eller SHU (Sveriges Hundungdom).
  • Agilitybarometern delas upp i två olika barometertävlingar; Agilitybarometern för agilityklass och Hoppbarometern för hoppklass. Ingen indelning på storleksklass görs.
  • Tävlingsresultatet ska vara inskickat till barometeransvarig senast 30 dagar efter aktuell tävling.
  • 10 resultat får tillgodoräknas under året men skulle ett senare resultat vara bättre än något av de 10 redan inlämnade resultaten byts det lägsta resultatet med det nya.
  • Pris delas ut till de som placerat sig 1-3 i agilitybarometrarna och utdelning sker i samband med Sjöbo Brukshundklubbs årsmöte.
  • Om resultat skulle vara lika mellan deltagare vinner den som haft flest felfria resultat.

Resultatanmälan>>

Poäng till agilitybarometern och hoppbarometern räknas enligt följande.

PLACERING POÄNG
1:a 30
2:a 20
3:a 10
4:a 7
5:a 6
6:a 5
7:a 4
8:a 3
9:a 2
10:a 1
Diskning 0
EXTRA POÄNG
FELFRITT 10
PINNE/CERT 20
DIPLOM/CHAMPION 30

 

Relaterade artiklar


 © Copyright Sjöbo Brukshundklubb

Tomelillavägen 436-29, Anklam, 275 92 Sjöbo, Pg 125335-0, Swish 1234122719.

För kontakt hänvisas till styrelsen eller gruppledarna