Back to Top
 
 
 
 

Frivilliggruppen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Sk Lars "Teddy" Fredriksson
0723-41 80 45

Första tjh-hund Oliver en Rottis mitten av 90-talet och då till flyget. Gick med som extra hemvärnsman med hund. Nästa tjh-hund var Katla en jättego rottistik. Med denna blev vi skånska mästare i bevakning tillsammans med Susan Carlbom, Henrik Nilsson och Lars Lundgren som lagledare kanske 2003. Provade Beauceron, lilla Zniffa som också blev utbildad tjh-hund i hemvärnet. Mest utlånad till andra, men älskade jobbet, så vem som höll i snöret spelade ingen roll. Åter tillbaka till Rottis, och Frank som är godkänd kompetenshund i hemvärnet, vilket också innebär att jag kan låna ut honom till folk som behöver. Påbörjade min utbildning 2005, påhejad av min mentor Ruby Rydén. Jag har följande utbildningar inom frivilligverksamheten HTU-GB1-TFUGB-GB2-Provledarutbildning-Kontrollantutbildning-FM-Kontrollantutbildning.

 

Hur gör jag för att utbilda mig och min hund?

Vill du utbilda dig och din hund till patrullhund?

Vänd dig till Teddy som är tjänstehundsansvarig på klubben. Av honom får du besked om kursverksamheten och vad som krävs av dig och din hund.

E-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bruksprov bevakning

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar och förare till Försvarsmakten. För att de medlemmar som valt att intressera sig för denna verksamhet skall få ytterligare möjligheter att aktivera sig och sina hundar har tävlingsgrenen bruksprov patrull införts.

Tidigare kallades grenen för bruksprov bevakning, men bytte namn till bruksprov patrull 2011.

Grenen är relativt ung men börjar intressera fler och fler medlemmar. Grenen består dels av fältprov och dels lydnadsprov. Man kvalificerar sig till tävlan i grenen genom att uppnå kvalificeringspoäng i appellklass eller genom att utbilda och certifiera hunden som patrullhund. Certifierade hundar har alltid företräde till proven. 

Obligatoriskt lydnadsprogram

Lydnadsprogrammet är en obligatorisk del i bruksprovet och svårighetsgraden ökar för varje klass.

Patrullering med spårupptag

Spår föregås av patrullering med spårupptag. Hunden föres i koppel och skall under patrulleringen markera och ta upp ett spår. När hunden spårat en kortare sträcka i koppel beordras föraren göra halt. Ekipaget skall lugnt avvakta till dess att tävlingsledaren ger order om att byta till sele och spårlina och därefter fortsätts spårarbetet. Markering och upptag av spår efter person är en mycket viktig förmåga för en tjänstehund och användes mycket ofta av både försvar och polis.

Spårning

Spårarbetet genomförs i sele och lina. Spåret har gåtts av en person. Längd och ålder på spåren varierar mellan klasserna. I spåret placeras apportföremål av olika material som hunden skall markera och som föraren redovisar vid spårets slut.

Patrullering

Föraren patrullerar en sträcka med hund, längden varierar mellan klasserna. Figuranter placeras på ömse sidor av patrullsträckan. Hunden skall markera figuranterna antigen genom luftvittring eller med hörseln. En figurant är placerad så att vittringen av denna förflyttar sig in över patrullstigen och den andra på motsatta sidan är i rörelse för att hunden skall uppfatta de ljud som figuranten åstadkommer. Avståndet till figuranterna blir längre ju högre upp i klasserna man tävlar.