Back to Top
 
 
 
 

Årsmöteshandlingar

2024

Valberedningens förslag

2023

Dagordning

Valberedningens förslag 

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Budgetförslag 2023

Balansrapport 2022

Resultatrapport 2022

Revisionsberättelse

2022

Dagordning

Valberedningens förslag NY 2022-02-13

Förslag till valberedning

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Budgetförslag 2022

Balansrapport 2021

Resultatrapport 2021

Revisionsberättelse

2021

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Budgetförslag 2021

Balansrapport 2020

Resultatrapport 2020

Revisionsberättelse

2020

Dagordning

Valberedningens förslag rev 2020-02-03

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Budgetförslag 2020

Balansrapport 2019

Resultatrapport 2019

Revisionsberättelse

2019

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Budgetförslag 2019

Revisionsberättelse

2018

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018

Resultatrapport 2017
Balansrapport 2017
Budgetförslag 2018
Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

2017

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017

Resultatrapport 2016
Balansrapport 2016
Budgetförslag 2017
Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

2016

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016

Resultatrapport 2015

Balansrapport 2015

Budgetförslag 2016

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

2015

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

Valberedningens förslag 2015

Resultatrapport 2014 
Balansrapport 2014
Förslag till budget 2015

Revisionsberättelse

2014

Dagordning

Förslag till budget 2014

Verksamhetsberättelse 2013 justerad

Verksamhetsplan 2014

Valberedningens förslag 2014

Resultat- och Balansrapport

Revisionsberättelse

2013

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsplan för 2013

Förslag till budget för 2013

Valberedningens förslag 2013

Resultatrapport

Balansrapport

Revisionsberättelse

2012

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsplan för 2012

Budgetförslag för 2012

Valberedningens förslag

Ekonomiska rapporter

2011

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsplan för 2011

Balans- och resultatrapport

Budgetförslag för 2011

Valberedningens förslag

2010

Budgetförslag 2010

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsplan 2010

Valberedningens förslag