Back to Top
 
 
 
 

Klubbens historia

Sydöstra Skånes Brukshundklubb bildades 1957 och John Norén blev vald till den första ordföranden, se styrelserna genom tiderna. Dessförinnan var klubben en sektion under Malmö.

Klubben låg från början i Oran. Övningsområdet var där campingplatsen efter hand växte fram. Den då starkt trafikerade vägen utgjorde även en olycksrisk för hundarna och dess förare. Lydnadsmomenten utfördes till stor del vid Orestugan. Bruksmomenten förlades på olika platser i närheten.
 
Klubben växte - antalet hundar ökade. Upptagningsområdet omfattade Ystad, Simrishamn, Skurup och Veberöd förutom Sjöbo. Efter hand blev det trångt att dela plats med campinggästerna.
Diskussioner med kommunen fördes i olika omgångar, där det från kommunens sida var önskan att flytta oss. Klubben erbjöds olika platser, och till slut antogs erbjudandet om nuvarande plats i Anklam, slutet av 60-talet.
huslyft_280x195.jpg
 
Flyttningen medförde stora frivilliga insatser. Stugan flyttade på natten från Oran till Anklam.
 
Snart var stugan för liten för medlemssammankomsterna. 1989 ägde en ny flyttning rum. En stuga vid Krankesjön fick klubben till skänks om vi bortforslade den. Ett nytt nattligt frivilligt arbete på småvägar gjorde, att denna nyförvärvade stuga kunde kopplas samman med den befintliga och fördubbla ytan över 120 kvm. Den 12 augusti 1989 var det stor invigningsfest.
 
Vattenfrågan var ett problem. Efter visst bidrag från kommunen lyckades denna så viktiga fråga ordnas.
Egna klubbar bildades i Ystad 1974, Skurup 1982, Veberöd 1993 och Simrishamn 1973. Den senare var en sektion under Sjöbo.
 
En damklubb med regelbundna träffar bildades och utförda arbeten av skilda slag, som bl a resulterade i paketauktion, som ägde rum i samband med det årligen förekommande Luciafirandet. Sektioner bildades för att underlätta styrelsearbetet.
Agility - en ny hundaktivitet samlade stort deltagarantal utöver de sedvanliga bruks- och lydnadsaktiviteterna. Den första officiella agilitytävlingen med klubben som arrangör anordnades i Anklam den 7 juli 1998.
Utbildning av tjänstehundar är även en viktig verksamhet, som röner stort intresse.
Under ett antal år har klubben haft en medlemstidning Skallet - kanske den återuppstår.
På årsmötet och medlemsmötet 2014 röstades för en namnändring Sjöbo Brukshundklubb. Förslaget vann och i början av september 2014 hade SBK godkänt namnbytet.