Back to Top
 
 
 
 

STATUTER FÖR BAROMETERN

Agility ◊ Bruks & Lydnad ◊ IGP ◊ RallySpecialsök ◊ Nosework ◊ Utställning

BRUKS & LYDNADSBAROMETERN

1. BAROMETER i bruksgrenar respektive lydnad

Reviderad 2024

Barometern ska organiseras som BRUKSBAROMETER och LYDNADSBAROMETER.
Appellklass respektive startklass skall hanteras för sig själva, innebärande att det finns fyra olika sätt att vinna aktuell barometer.
På barometern bruks respektive lydnad får räknas 4 tävlingar, varav 3 i en klass.

Aktuell poäng utgörs av erhållen poäng dividerad med:

Startklass: 20
Appell: 25

Lydnad:
Klass 1, 2 och 3: 32

Spår och Sök:
Lägre och högre: 60
Elitklass: 65

Skydd:
Lägre 60
Högre: 70
Elitklass: 80

Patrull:
Lägre 60
Högre: 64
Elitklass: 72

Bara 1:a, 2:a och 3:e pris räknas. Resultat skall lämnas in senast 30 dagar efter start. 
På aktuellt årsmöte delas pris ut till de 3 bästa ekipagen i bruks, appellklass, lydnad och startklass.
Uppflyttning premieras med särskilt uppflyttningspris. Ett uppflyttningspris ges för uppflyttning till ny klass.
Bästa resultat i varje klass renderar i ett särskilt pris. Detta kräver ett uppflyttningsresultat respektive 1:a pris.
Ett särskilt pris benämnt AMBASSADÖR ges till det ekipage som vid flest tävlingar under ett år representerat klubben vid officiella tävlingar. Priset delas ut i Bruks respektive Lydnad.

2. KLUBBMÄSTERSKAP
KLUBBMÄSTERSKAP I BRUKS genomförs varje år och omfattar specialarbete i spår och sök, budföring respektive uppletande samt för klassen aktuella lydnadsmoment.
Klubbmästerskap genomförs för appellklass, lägre klass, högre klass samt elitklass.
Uträkning av resultat sker enligt samma modell som barometern.
Klubbmästartitel ges till det ekipage i bruks respektive appell med bästa resultat. Pris delas ut till de bästa tre ekipagen i respektive klass.
För att tituleras klubbmästare måste man under det aktuella året representerat Sjöbo brukshundklubb vid officiella tävlingar. Dessutom ställs kravet att hunden är registrerad enligt SKKs regler.

Tillåtelse för deltagande vid klubbmästerskap ges samtliga medlemmar i Sjöbo BK oavsett hundras, även blandras får delta. Hund som övertagits och som har högre meriter än vad nya ägaren tillsammans med hunden tränar/tävlar i, deltar i för ekipaget den klassen. Blandrashund respektive hund tävlande i lägre klass än vad den är meriterad i kan ej tituleras klubbmästare.

KLUBBMÄSTERSKAP I LYDNAD genomförs varje år och omfattar startklass och lydnadsklass 1, 2 och 3.
Uträkning av resultat sker enligt samma modell som barometern.
Klubbmästartitel ges till det ekipage i lydnadsklasserna respektive startklass med bästa resultat. Pris delas ut till de bästa tre ekipagen i respektive klass.
För att tituleras klubbmästare måste man under det aktuella året representerat Sjöbo brukshundklubb vid officiella tävlingar.

ALLMÄNT AVSEENDE KLUBBMÄSTERSKAP
Anmälan till klubbmästerskapen sker digitalt via klubbens hemsida.
Prisutdelning sker vid aktuellt årsmöte.
Kostnaden för deltagande på klubbmästerskap utgörs av 150 kr/ekipage.
Vid lågt deltagarantal kan övriga ges möjlighet att delta. Kontakt tas med Tävlingsförargruppen.

STATUTER FÖR AGILITYBAROMETERN

I PDF>>

Reviderad 2017-01-01

Barometern är en inofficiell tävling för klubbens egna medlemmar och har som mål att öka deltagande på officiella tävlingar, då det är där man samlar poäng till just Barometern. De ekipage som vid årets slut har högsta poäng vinner årets Barometertävling. Nedanstående regler gäller för deltagande till Barometern.

Rätt att tävla om poäng till agilitybarometern har varje medlem i Sjöbo Brukshundklubb som representerar Sjöbo Brukshundklubb vid officiell tävling.

Tävlingsperioden för varje år pågår mellan 1 januari och 31 december.

Poäng erhålls endast från resultat av officiella tävlingar anordnade av SBK (Svenska Brukshundklubben), SKK (Svenska Kennelklubben) eller SHU (Sveriges Hundungdom).

Agilitybarometern delas upp i två olika barometertävlingar; Agilitybarometern för agilityklass och Hoppbarometern för hoppklass. Ingen indelning på storleksklass görs.

Tävlingsresultatet ska vara inskickat till barometeransvarig senast 30 dagar efter aktuell tävling.

10 resultat får tillgodoräknas under året men skulle ett senare resultat vara bättre än något av de 10 redan inlämnade resultaten byts det lägsta resultatet med det nya.

Pris delas ut till de som placerat sig 1-3 i agilitybarometrarna och utdelning sker i samband med Sjöbo Brukshundklubbs årsmöte.

Om resultat skulle vara lika mellan deltagare vinner den som haft flest felfria resultat.

Poäng till agilitybarometern och hoppbarometern räknas enligt följande:

PLACERING POÄNG
1:a 30
2:a 20
3:a 10
4:a 7
5:a 6
6:a 5
7:a 4
8:a 3
9:a 2
10:a 1
Diskning 0
FELFRITT 10
PINNE/CERT 20
DIPLOM/CHAMPION 30
EXTRA POÄNG

STATUTER FÖR ÅRETS BLÅBÄR

Reviderad 2024-01-03
ÅRETS BLÅBÄR är en inofficiell tävling för klubbens egna medlemmar och har som mål att inspirera nya ekipage att komma ut och tävla, då det är där man samlar poäng till just ÅRETS BLÅBÄR. De ekipage som vid årets slut har högsta poäng vinner ÅRETS BLÅBÄRstävling. Nedanstående regler gäller för deltagande till ÅRETS BLÅBÄR.
Utmärkelsen – ÅRETS BLÅBÄR delas ut till det ekipage, vars hund, startar sin allra första tävlingssäsong på inofficiella tävlingar och/eller på officiella tävlingar i både blåbärsklass, agilityklass 1 och hoppklass 1.

Tävlingsperioden för varje år pågår mellan 1 januari och 31 december.

Föraren skall vara medlem i, och tävla för, Sjöbo Brukshundklubb under hela tävlingssäsongen.

ÅRETS BLÅBÄR baseras på nedanstående räknesystem. I Årets Aktiva Tävlande får man tillgodoräkna sig inofficiella resultat, officiella resultat, deltagandepoäng samt diskvalificerade lopp.

Som din första tävlingssäsong räknas tävlande på inofficiella blåbärstävlingar.

Vinnaren av utmärkelsen är den som har fått högst poäng. Har flera ekipage samma slutpoäng vinner den som har:
1. Det bästa officiella resultatet.
2. Det bästa inofficiella resultatet.
3. Placerade sig bäst på årets KM.
4. Har det bästa slutresultatet på regionens träningstävlingar.

Poäng till ÅRETS BLÅBÄR räknas enligt följande:

 

Inoff. eller öppen Officiella

Inofficiella, officiella tävlingar eller öppenklasser oavsett klass

POÄNG

POÄNG

0 fel

35

40

0,01-4,99 fel

30

35

5,00-9,99 fel

25

30

10,00-14,99 fel

20

25

15,00--> fel

15

20

Diskvalificerade

5

10

Deltagande på träningstävlingar/ klasser som ej körs enligt gällande regler.

POÄNG

 

Poäng per gång/klass

5

 

Deltagande på KM

20

 

 

ÅRETS IGP-HUND

IGP/BSL: De på tävling erhållna poängen divideras med koeff. för respektive klass.
Bonuspoäng för erhållen titel, IPO/BHP 1-2-3 med lägst betyget B, ger följande bonuspoäng:
IGP/BHP 1: ger 2 poäng, IPO/BHP 2: ger 4 poäng, IPO/BHP 3: ger 6 poäng.
IGP/BHP maxpoäng 300 (avdelning A: 100, avdelning B: 100, avdelning C: 100).
Om 2 hundar har lika maxpoäng är det högsta poäng i avdelning C (skyddet) som gäller.
Om 2 hundar har samma maxpoäng +samma poäng i avdelning C, är det högsta poäng i avdelning A som gäller.

Exempel:

IGP/BHP1: 224/300 = 7,46 (endast 2 decimaler) betyget B ger då titel IPO/BHP 1 och hunden får 2 bonuspoäng = 9,46
Endast 5 resultat per år får tillgodoräknas hunden.

BSL 1-2-3,  maxpoäng 200 (avdelning A: 100, avdelning B: 100)Om 2 hundar har lika maxpoäng är det högsta poäng i avdelning A (spåret) som gäller.

STATUTER FÖR RALLYLYDNADSBAROMETERN

Reviderad 2017-01-01
Barometern är en inofficiell tävling för klubbens egna medlemmar och har som mål att öka deltagande på officiella tävlingar, då det är där man samlar poäng till just
Barometern. De ekipage som vid årets slut har högsta poäng vinner årets
Barometertävling. Nedanstående regler gäller för deltagande till Barometern.
Rätt att tävla om poäng till agilitybarometern har varje medlem i Sjöbo
Brukshundklubb som representerar Sjöbo Brukshundklubb vid officiell tävling.
Tävlingsperioden för varje år pågår mellan 1 januari och 31 december.
Poäng erhålls endast från resultat av officiella tävlingar anordnade av SBK
(Svenska Brukshundklubben), SKK (Svenska Kennelklubben) eller SHU (Sveriges
Hundungdom).
Agilitybarometern delas upp i två olika barometertävlingar; Agilitybarometern för
agilityklass och Hoppbarometern för hoppklass. Ingen indelning på storleksklass
görs.
Tävlingsresultatet ska vara inskickat till barometeransvarig senast 30 dagar efter
aktuell tävling.
10 resultat får tillgodoräknas under året men skulle ett senare resultat vara bättre än
något av de 10 redan inlämnade resultaten byts det lägsta resultatet med det nya.
Pris delas ut till de som placerat sig 1-3 i agilitybarometrarna och utdelning sker i
samband med Sjöbo Brukshundklubbs årsmöte.
Om resultat skulle vara lika mellan deltagare vinner den som haft flest felfria
resultat.
Poäng till agilitybarometern och hoppbarometern räknas enligt följande:

STATUTER FÖR SPECIALSÖKSBAROMETERN

 

STATUTER FÖR UTSTÄLLNINGSBAROMETERN

Från och med 1 januari 2020

Nedanstående regler och poäng gäller för Utställningsbarometern på Sjöbo BK. De tre ekipagen med bäst resultat får under aktuellt årsmöte mottaga pris samt kommer pris delas ut för de som lyckats erhålla en championattitel under året som gått. Använd formuläret "Resultatanmälan utställning" för att både skicka in utställningsresultat och erhållna championat. Resultat uppdateras på hemsidan efter det att resultaten är registrerade hos SKK.

 • Tävlingsåret är räknat 1 januari - 31 december.
 • Samtliga meriter under ett tävlingsår får tillgodoräknas.
 • Resultat ska vara inskickat till klubben senast tre veckor efter utställningen.
 • Endast resultat från officiella länsklubbsutställningar får tillgodoräknas samt ett resultat från en officiell rasspecial, vilket för brukshundsraser innebär att en officiell SBK-utställning får tillgodoräknas. Resultatet från rasspecial får ändras till ett bättre resultat från annan rasspecial.
 • Både svenska och utländska utställningar får tillgodoräknas men om utställningen skett i ett icke Skandinavisk land ska resultat bifogas när man skickar in sin poäng. 
POÄNG

25 BIR
20 BIM
18 BH/BT 2
16 BH/BT 3
14BH/BT 4
10 CK
 8 EXC
 6 VG
 4 G

T o m 31 december 2019 gäller dessa regler för utställningsbarometern

Nedanstående regler och poäng gäller för Utställningsbarometern på Sjöbo BK. De tre ekipagen med bäst resultat får under aktuellt årsmöte mottaga pris samt kommer pris delas ut för de som lyckats erhålla en championattitel under året som gått.

 • Tävlingsåret är räknat 1 januari - 31 december.
 • Samtliga meriter under ett tävlingsår får tillgodoräknas.
 • Resultat ska vara inskickat till klubben senast tre veckor efter utställningen.
 • Endast resultat från officiella utställningar får tillgodoräknas (officiella, nationella och internationella utställningar). 
 • Både svenska och utländska utställningar får tillgodoräknas men om utställningen skett i ett icke Skandinavisk land ska resultat bifogas när man skickar in sin poäng. 
POÄNG

25 BIR
20 BIM
18 BH/BT 2
16 BH/BT 3
14BH/BT 4
10 CK
 8 EXC
 6 VG
 4 G

STATUTER FÖR SJÖBO BK´S NOSEWORKBAROMETER

 • Högst 3 tävlingar i varje klass får räknas under året.
 • Den högsta sammanlagda poängen från tävling vinner barometern, vid lika poäng är det kortaste tid som avgör.
 • Varje SSE ger 10 poäng extra.
 • Varje doftprov 10 poäng.
 • En vinnare i varje klass.