Specialsök i Klubbstugan

Vi är många som tränar Specialsök och Nosework på klubben nu vilket är jätte roligt. För att det ska fungera så måste man skriva in vart man har haft sina gömmor i en pärm som är märkt med Specialsök och som finns i bokhyllan till vänster utanför kontoret. Här finns förtryckta blanketter med karta över huset. 

Söker ni utanför huset så är det samma. Kryzza i legorna på karta och rita till garage, bodar eller annan plats om det behövs. Lägg gärna till en kort text under ritningen om gömman behöver beskrivas tydligare. 

Du skriver även in datum, ditt namn och telefonnummer på blanketten.

Använd bärare till kongbitar eller hydrolater (plåt eller plast) för att inte kontaminera materialet runt om gömman. Gör ni av någon anledning undantag från detta. Så måste det skrivas in tydligt på blanketten!